Učitavanje video playera...
01:12:15
sys.trek 2016 - End to End encryption-new norm for the privacy conscious times
S​ ​porastom​ fenomena ​Internet of Things,​ ​sigurna​ ​komunikacija​ ​je​ ​postala​ ​prioritet,​ ​pogotovo​ ​kada​ ​su​ ​u​ ​pitanju pejsmejkeri​ ​i​ ​auti.​ ​Istovremeno​ ​smo​ ​svjedoci​ ​sve​ ​dubljeg​ ​prodora​ ​nekih​ ​velikih​ ​Internet korporacija​ ​u​ ​našu​ ​privatnost.​ ​End​ ​to​ ​end​ ​enkripcija​ ​se​ ​pojavljuje​ ​kao​ ​nova​ ​norma​ ​koja​ ​će komunikaciju​ ​učiniti​ ​sigurnom​, ali​ ​i​ ​osigurati​ ​korisnikovu​ ​privatnost​ ​u​ ​narednim​ ​godinama. Predavanje​ ​opisuje​ ​neke​ ​od​ ​kritičnih​ ​aspekata​ ​izrade​ ​aplikacija​ ​koje​ ​koriste​ ​End​ ​to​ ​end enkripciju​ ​kod​ ​isporuke​ ​velikih​ ​razmjera​ ​prema​ ​desecima​ ​milijuna​ ​korisnika.​ ​Nadalje,​ ​proučava utjecaj​ ​na​ ​End​ ​to​ ​end​ ​enkripciju​ ​prema​ ​postojećim​ ​cloud​ ​tehnologijama.
Objavljeno: 10.11.2016
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: sys.trek 2016