Učitavanje video playera...
00:10:56
sys.trek 2016 - Nabava cloud (IaaS) usluga kroz GÉANT
GÉANT je proveo paneuropsku javnu nabavu za usluge infrastrukture kao usluge (engl. Infrastructure-as-a-Service, IaaS). Rezultatima te javne nabave mogu se koristiti i sve ustanove članice CARNeta. Tema ove prezentacije su praktični aspekti zakonitog korištenja rezultata ove javne nabave provedene u Engleskoj, a koja isključuje potrebu da se ponovo provodi javna nabava u Republici Hrvatskoj bez obzira što uslugu nabavlja nacionalni obveznik.
Objavljeno: 10.11.2016
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: sys.trek 2016