Učitavanje video playera...
00:14:37
CUC 2016 - Onečišćenje zraka, svjetlosno onečišćenje i buka kroz STEM
Autori: Marina Moćan, Osnovna škola Pantovčak; Danijela Takač, Osnovna škola Pantovčak
Onečišćenje zraka, svjetlosno onečišćenje i buka kroz STEM
CUC 2016, Rovinj, 9. studenoga 2016.

Ovaj rad donosi osvrt na aktivnosti i implementaciju multimedije u međukurikularnom, međunarodnom projektu. OŠ Pantovčak je mala škola u centru Zagreba koju pohađa 361 učenik i ostvaruje zapažene rezultate na natjecanjima iz prirodoslovlja i informatike. Razvojni plan Škole napisan je u smjeru unapređivanja kvalitete prioritetnih razvojnih područja, a jedno od njih svakako je prirodoslovlje. Skupina učitelja preuzela je inicijativu kako bi osmislila privlačnije aktivnosti i implementirala ih u kurikul, te ostvarila viziju Škole i oslonila se na vlastite potencijale i specifičnosti. Škola je tijekom posljednjih triju godina uključena u mnoštvo školskih, nacionalnih i međunarodnih projekata. Kroz njih je izložena različitim utjecajima, što je imalo pozitivan utjecaj na Školu. Opći ciljevi projekta su poticanje prepoznatljivosti Škole, postupno uključivanje što većeg broja sudionika te poticanje svih sudionika na proaktivnost – primjenu iskustava stečenu kroz mobilnosti i projektne aktivnosti. Specifični ciljevi projekta su jačanje interesa za STEM područja, jačanje ključnih kompetencija i vještina 21. stoljeća svih sudionika, s naglaskom na korištenje multimedije u nastavi i izradu OER-a (Open Educational Resources) dostupnih za sve zainteresirane obrazovne djelatnike. Najopsežniji projekt je Pollution! Find a STEM solution! u kojemu se ističu aktivnosti povezane s onečišćenjem zraka u učionici, zagađenjem bukom i svjetlosnim zagađenjem školskog prostora. Projektnim učenjem tijekom posljednjih triju godina tražili smo rješenja za spomenute probleme. Temeljna je sastavnica projektnog učenja suradnja među učenicima (unutar grupe i međunarodna suradnja) u rješavanju problema. Suradnja je ostvarena u prikupljanju podataka, analiziranju i sintetiziranju informacija, upoznavanju s novim web 2.0 alatima te u prezentiranju projekta i rezultata rada.
Objavljeno: 27.11.2016
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2016