Učitavanje video playera...
00:15:12
CUC 2016 - Kreiranje STEM nastavnih materijala i mobilno učenje
Autor: Sonja Grđan, Sedam IT
Kreiranje STEM nastavnih materijala i mobilno učenje
CUC 2016, Rovinj, 10. studenoga 2016.

Dobar nastavni materijal, osim kvalitetnog sadržaja, mora moći potaknuti znatiželju i omogućiti uključenost u učenje kod učenika koji ga konzumiraju. Takva potreba još je istaknutija za STEM područja od kojih mnogi učenici zaziru jer su im često nedohvatljiva i apstraktna. Pri kreiranju STEM nastavnih materijala stoga je važno osim opisa i ilustracija uključiti što više elemenata koji omogućuju "oživljavanje" apstraktnih pojmova i interaktivnost, kao što su simulacije, zadaci rješavanja konkretnih problema, igre i slično. Moderne tehnologije omogućavaju lakšu izradu takvih materijala, te će kroz prezentaciju biti prikazane mogućnosti uređivača nastavnih materijala za specifične materijale koji se koriste u STEM područjima. Da bi proces učenja bio zaokružen, tako kreirani nastavni materijal učenici mogu konzumirati i mobilnim učenjem, kroz samostalne interakcije sa materijalom ili kolaboracijom sa drugim učenicima putem mobilne aplikacije.
Objavljeno: 27.11.2016
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2016