Učitavanje video playera...
00:20:02
CUC2018 - Rano učenje informatike s naglaskom na STEM područje
CUC2018 - Mreža ideja Rano učenje informatike s naglaskom na STEM područje - Ljiljana Inkret-Martinčević; Osnovna škola Breznički Hum, II. OŠ Varaždin Renata Papec; Osnovna škola "Ivana Kukuljevića Sakcinskog" Ivanec Jasminka Belščak; Osnovna škola Petrijanec Mirjana Jambriško; Osnovna škola Vinica Uvodni dio •osnovne informacije – uključenost učenika Varaždinske županije u projekt •osnovne informacije o školama koje predstavljaju projekt Prezentacijom će se prikazati: upoznavanje s osnovnim pojmovima IKT-a, rad u programima TuxPaint, Bojanje, WordPad, mreže i internet (primanje i slanje elektroničke pošte), sigurnost djece na internetu, multimedijski interaktivni alati, programiranje u Pythonu te na kraju rad s micro:bitovima. Naglasak je na upotrebi micro:bitova što će sigurno doprinijeti snažnijoj informatičkoj pismenosti u osnovnim školama Varaždinske županije te jačanju kompetencija u području znanosti, tehnike i matematike u daljnjem školovanju. Završni dio – analiza ankete (grafički prikaz) učenika koji su sudjelovali u projektu ranog učenja informatike Također ćemo prikazati kako kroz igru i učenje razvijati kreativnost kod učenika, poticati radoznalost i zanimanje za istraživanje, omogućiti aktivno sudjelovanje učenika u nastavnom procesu, individualiziranu nastavu te pripremiti učenike za cjeloživotno učenje. Osim toga, cilj je omogućiti svim učenicima, bez obzira na njihov socio-ekonomski status, jednake obrazovne mogućnosti i pravedan pristup sve potrebnijem kvalitetnom informatičkom obrazovanju. Cilj projekta: •usvojiti osnovna znanja i vještine iz informatike te samostalno rukovati računalom •upoznati učenike s osnovnim načelima na kojima se temelje računala te informacijska i komunikacijska tehnologija •osposobiti učenike za komuniciranje pomoću različitih medija •razvijati logičko i samostalno mišljenje i zaključivanje •razvijati stvaralačke sposobnosti •razvijati praktični i znanstveni interes za tehniku i tehnologiju te iste implementirati u osobni razvoj učenika
Objavljeno: 11.12.2018
Unutar kategorije: Zabava
VoD paketi: CUC 2018