Učitavanje video playera...
01:16:23
Luka Mikec: Potpunost logike ILW
Sažetak: Ovo je nastavak seminara o potpunosti nekih logika u odnosu na generaliziranu Veltmanovu semantiku. Proći ćemo dokaz za logiku ILW i neka njena proširenja.
Objavljeno: 20.05.2019
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: SLOM