Učitavanje video playera...
01:35:19
Luka Mikec: Potpunost i generalizirana Veltmanova semantika
Sažetak: Predstavit ćemo dokaze potpunosti raznih logika interpretabilnosti u odnosu na generaliziranu Veltmanovu semantiku. Dokazi se oslanjaju na tzv. potpune oznake (full labels) i leme o označavanju (labelling lemmas). Novi rezultati su potpunost i odlučivost logike ILR, te nov dokaz potpunosti logike ILW. Opisat ćemo problem koji bi trebalo riješiti za dokazati potpunost logike ILRW (ILR*).
Objavljeno: 28.06.2018
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: SLOM