Učitavanje video playera...
00:17:42
CUC2019 - Stavi zadaću na Padlet i lektiru na Loomen i uživaj!
CUC 2019 - Na granici mogućega

Stavi zadaću na Padlet i lektiru na Loomen i uživaj!

Autori: Ivana Zrinščak; Antea Rukavina Ivanjko

Za "interaktivno izlaganje" Ivana Zrinščak U interaktivnom izlaganju pokazat ću primjenu digitalnog alata Padlet u nastavi kao odličnu nadopunu, osvježenje klasične domaće zadaće u bilježnici. Pokazat ću prednosti takvog načina komunikacije sa učenicima i kako koristeći Padlet proširujemo uporabu drugih digitalnih alata, povećavamo informatičku pismenost i međusobnu suradnju i komunikaciju. Kroz Padlet učenicima možemo pružiti šansu da se upoznaju sa drugim digitalnim alatima, kao na primjer alati za izradu mentalnih mapa, kreaciju i rješavanje kvizova, uređenje fotografija i izradu postera, video editore, alat za glasanje, wordcloud editor... Kolegica, Antea Rukavina Ivanjko, pokazati će kako koristi Loomen platformu u nastavi i kako može biti korisno sredstvo za provjeru pročitane lektire ili bilo kojeg oblika praćenja i vrednovanja učenikovog napretka.
Objavljeno: 02.12.2019
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: CUC 2019