Učitavanje video playera...
01:29:51
CUC 2020 - Benat, Quien,Vojković Estatiev,Jelaković - e-portfolio u OneNoteu
CUC 2020 - Gordana Benat; Maja Quien; Vedrana Vojković Estatiev; Dora Jelaković - e-portfolio u OneNoteu: integracija međupredmetnih tema
Objavljeno: 05.11.2020
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC - radionice