Učitavanje video playera...
01:02:47
CUC 2020 - M. Gaurina, D. Pažanin, I. Vulić - Learning designer
CUC 2020 - Marija Gaurina; Danka Pažanin; Ivan Vulić - Planiranje nastave na daljinu - Learning designer
Objavljeno: 06.11.2020
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC - radionice