Učitavanje video playera...
01:25:26
Mladen Vuković, Logika i računarstvo, 17.11.2020., prvo predavanje
Materijal sadrži prvo predavanje kolegija Logika i računarstvo koji se izvod na doktorskom studiju matematike akad. god. 2020./21.
Objavljeno: 17.11.2020
Unutar kategorije: Obrazovanje