Učitavanje video playera...
01:31:27
Mladen Vuković, Logika i računarstvo, 05.05.2021., 23. predavanje
Snimka sadrži 23. predavanje kolegija Matematičkda logika i računarstvo na doktorskom studiju matematike akademske godine 2002./21. U predavanju je definiran Gentzenov sistem sekventi LK, te je dan početak dokaza glavne leme za Gentzenov Hauptsatz.
Objavljeno: 05.05.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje