Učitavanje video playera...
01:13:37
Ivan Tomašić: Galoisova teorija u toposima
U klasičnoj Galoisovoj teoriji beskonačnih proširenja polja, Galoisova grupa je prokonačna i ključno ju je tretirati kao topološku grupu. Na putu do Galoisove teorije proširenja polja i prstenova u proizvoljnom toposu, Stoneova dualnost nam daje odgovarajući analogon prokonačnih prostora i grupa, a Janelidzeova kategorička Galoisova teorija nam daje Galoisovu korespondenciju. Dobivene rezultate ćemo usporediti s općom teorijom lokaličke fundamentalne grupe u toposima Marte Bunge. Kao specijalni slučaj dobivamo Galoisovu teoriju u diferencijskoj algebri.
Objavljeno: 14.12.2020
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: SLOM