Učitavanje video playera...
01:06:51
Tajana Ban Kirigin: Modeliranje resursa u verifikaciji sigurnosnih protokola
Tajana Ban Kirigin, 23. studenoga 2020. Raspolaganje ograničenim resursima u osnovi je sigurnosnog problema poznatog kao Denial of Service (DoS). DoS napadi ne zahtjevaju nužno velike količine resursa pa je zanimljivo takve "spore" DoS napade identificirati i analizirati. Ovim seminarom predstavit ćemo formalni model za verifikaciju sigurnosnih protokola koji je baziran na transformacijama multiskupova i uključuje i aspekt resursa. Predstavit ćemo model napadača koji se bazira na Dolev-Yao modelu, a raspolaže ograničenim resursima, kao i složenost pripadnog DoS problema.
Objavljeno: 23.11.2020
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: SLOM