Učitavanje video playera...
00:19:23
Online edukacija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih...
Online edukacija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika - Godišnji financijski izvještaj

Državno izborno povjerenstvo pripremilo je online edukaciju, a vezano uz redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika.
U ovoj online edukaciji naglasak je na osnovnim obvezama za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, izvorima sredstava za financiranje, te o obvezi dostave godišnjeg financijskog izvještaja, a na kraju će biti riječi o administrativnim i prekršajnim sankcijama.
Cilj online edukacije je političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i nezavisnim vijećnicima pobliže objasniti obveze vezane uz dostavu godišnjeg financijskog izvještaja, propisanu Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.
Objavljeno: 04.01.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje