Učitavanje video playera...
00:14:51
Hrvatski jezik, 2.r. SŠ - O junacima iliti usamljenicima
Autor: Željka Župan Vuksan Opis: – analiza i interpretacija roman „Junak našeg doba“ Mihaila Jurjeviča Ljermontova – obilježja lika suvišnog čovjeka (romantizam) – pisanje pravopisnih znakova na razini rečenice (ponavljanje). Aktivnosti i sadržaji: – promišljanje o junacima 21. stoljeća – istraživački zadatak: suvišni čovjek – pisanje pisma Pečorinu i istraživanje pravopisnih pravila (točka, upitnik, zarez, točka sa zarezom, dvotočka, trotočka, polunavodnici). Godišnji izvedbeni kurikulum:https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
Objavljeno: 21.07.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje