Učitavanje video playera...
00:22:34
Hrvatski jezik, 4. r. SŠ - Ivo Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
Hrvatski jezik, 4. r. SŠ - Ivo Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja Autor: Marija Trapić Opis: – interpretirati i analizirati dramske ulomke – opisati stilska obilježja teksta i oprimjeriti postmodernističke postupke literarne igre (predstava u predstavi, intertekstualnost i intermedijalnost) – uspoređivati Shakespeareova „Hamleta“ i njegovu preobliku u Brešanovoj drami – uočiti autorovo poigravanje kanonskim djelom čime stvara originalno djelo koje se referira na njegovu društvenu stvarnost – komparativno analizirati Brešanovu dramu i film u režiji Krste Papića (adaptacija Brešanove drame). Aktivnosti i sadržaji: – izraziti dojmove o srednjoškolskim lektirama i usporediti vlastite dojmove s izjavama anketiranih mladih na poveznici http://bit.ly/anketaolektiri – prepoznati Shakespeareova djela prema prepričanoj radnji uz pomoć „Hamleta“, uočiti kulturološku važnost toga djela – pomoću ulomaka iz filma i dramskoga teksta analizirati i interpretirati djelo: http://bit.ly/HamletuMrdusi – pomoću sheme likova uočiti sličnost sa Shakespeareovim „Hamletom“ – usporediti svoja očekivanja i predviđanja s grafički prikazanim tijekom radnje Brešanove drame – objašnjavati pojmove intertekstualnost i intermedijalnost na primjerima iz drame – samovrednovanje pomoću “oblaka riječi” – povezivanje zadanih pojmova s ponuđenim kategorijama – zadatci za samostalni rad – poveznice: http://bit.ly/eMrdusa. Godišnji izvedbeni kurikulum: https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
Objavljeno: 21.07.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje