Učitavanje video playera...
00:34:35
CUC 2021 - Mobilni timovi kao terenska podrška u projektu e-Škole
CUC 2021

Mobilni timovi kao terenska podrška u projektu e-Škole
Žaklina Šupica
Doroteja Mandarić
Karla Lojen
Andrea Pandurović Ugrin

Mobilni timovi su regionalno distribuirani tim stručnjaka koji pruža tehničku podršku korisnicima na terenu. Glavna djelatnost kojom se mobilni timovi trenutno bave su proaktivni posjeti školama uključenim u program e-Škole. Uz proaktivnu, obavljaju i reaktivnu podršku korisnicima te pomažu u provedbi velikog dijela projektnih aktivnosti koje se odnose na krajnje korisnike.
Objavljeno: 05.11.2021
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2021