Učitavanje video playera...
01:06:47
Tin Perkov: Problemi s karakterističnim formulama za bisimulacijske igre za IL
Sažetak: U seminaru će biti prikazane bisimulacije i bisimulacijske igre, kao i konačne aproksimacije ovih pojmova, za osnovnu modalnu logiku, Veltmanovu semantiku za logiku interpretabilnosti (IL) i generaliziranu semantiku za IL. Pokazat će se kako ideja korištenja karakterističnih formula koje izražavaju postojanje pobjedničke strategije u ovim igrama postaje sve složenija kako idemo od osnovne prema generaliziranoj semantici, kao i kako riješiti probleme na koje nailazimo na tom putu.
Objavljeno: 27.04.2022
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: SLOM