Učitavanje video playera...
01:26:03
Digitalna pristupačnost obr. i sadržaja školske web stranice - snimka webinara
Opis webinara: Na ovom webinaru bit ćete upoznati sa standardima digitalne pristupačnosti, potrebama djece i osoba s invaliditetom za implementacijom pristupačnosti i načinima na koje im ona omogućava informiranje i obrazovanje korištenjem digitalnih sadržaja te obvezama vezanima uz Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora koji je stupio na snagu u rujnu 2019. godine. Steći ćete i unaprijediti znanja i vještine te primjenjivati dobre prakse vezane uz digitalnu pristupačnost. Webinar je održan tijekom 2022. godine u sklopu projekta e-Škole II. faza.
Objavljeno: 11.08.2022
Unutar kategorije: Obrazovanje