Učitavanje video playera...
01:26:38
CUC2022 - Otvorenost kao način povezivanja svih razina obrazovanja
CUC2022 (CARNET User Conference)

Okrugli stol: Otvorenost kao način povezivanja svih razina obrazovanja
Melita Milić, Profil Klett; Branka Vuk, Mardorado; Jasminka Maravić, CARNET; Milka Fofonjka, II. OŠ Bjelovar; Mirza Žižak, Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Objavljeno: 21.11.2022
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2022