Učitavanje video playera...
00:02:18
1999. Telemedicina u ElektroStimulaciji Srca - OTV
Prezentacija CARNetovog projekta TelESS, u sklopu koje je prikazano i udaljeno podešavanje elektrostimulatora srca na pacijentu putem Interneta, održana je 15. lipnja, 1999. na Fakultetu elektrotehnike i raèunarstva. Bolesnik kojem je podešen elektrostimulator srca nalazio se na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Jedna od neobiènijih stvari raðenih preko videokonferencijskih sustava CARNet-a, TelESS je bio popraæen i u medijima. O tom projektu, te inaèe o svrsi CARNet projekata možete saznati ponešto ovdje.
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CARNet povijest