Učitavanje video playera...
00:22:17
A6 Stjepan Husak: Ampyx - sustav on-line provjeru znanja
Ampyx - sustav on-line provjeru znanja Autori: Stjepan Husak, tehnička škola Daruvar; Krunoslav Husak, Fakultet eletrotehnike i računarstva u Zagrebu Ampyx je serverska aplikacija pomoću koje se vrši provjera znanja učenika srednjih i osnovnih škola, ali može se koristiti i u drugim vrstama obrazovanja. Provjera znanja provodi se izvršavanjem zadataka objektivnog tipa (odabir između ponuđenih rješenja, unos rješenja postavljenog zadatka, prihvaćanje ili odbijanje ponuđene tvrdnje, analiza slike ili grafičkog prikaza problema, itd.). Već više od dvije godine eksperimentalno se koristi u tridesetak srednjih i osnovnih škola u Hrvatskoj. Prema dosadašnjim iskustvima, Ampyx povećava objektivnost vrednovanja znanja i pruža cjeloviti uvid u napredovanje učenika kroz određeno vremensko razdoblje. Donosi uštedu vremena, kako nastavnicima, tako i učenicima. Zbog mogućnosti probne provjere i odmah vidljivih rezultata, povećava motiviranost korisnika. Rezultati zadaća bilježe se i čuvaju u bazi podataka. Podaci su preko interneta dostupni kako učenicima, tako i roditeljima. Dakle, i roditelji imaju kontinuirani uvid u uspjeh svog djeteta. Izvršavanjem kratkih i čestih provjera znanja možemo dobiti stalan uvid u rad učenika. Time potičemo učenika na kontinuirani rad koji je za uspješno stjecanje znanja vrlo bitan. Posebnom prednošću Ampyxa smatramo mogućnost stvaranja uniformiranog sustava vrednovanja napredovanja učenika i uspješnosti rada nastavnika u nekom nastavnom predmetu. Stvaranjem jedinstvene baze zadataka koja bi se stvorila razmjenom zadataka među nastavnicima stvorio bi se katalog znanja koji bi pomogao ujednačavanju kvalitete rada različitih škola.
Objavljeno: 07.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina A, CNC