Učitavanje video playera...
02:11:04
Rasprava o Zakonu o znanstvenoistraživaèkoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Klub hrvatskih Humboldtovaca na èelu s predsjednikom prof.dr.sc. Mladenom Pavièiæem, organizirao je na Graðevinskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu 10. veljaèe raspravu o Prijedlogu nacrta Zakona o znanosti i visokom obrazovanju. CARNet je ovoj zanimljivoj raspravi pružio uslugu organizacije videokonferencije tako da se rasprava istovremeno odvijala na tri «cyber povezane» lokacije: na Graðevinskom fakultetu u Zagrebu, na Institutu Ruðer Boškoviæ u Zagrebu te u CARNetovoj uèionici u Splitu.
Objavljeno: 14.12.2007
Unutar kategorije: CARNET