Učitavanje video playera...
00:40:51
Shadi Abou Zahra - Standardi web pristupačnosti
Shadi Abou Zahra, voditelj ureda međunarodnih programa odjela WebAccessibility Initiative (WAI) pri World Wide Web konzorciju, na  stručnomskupu o web pristupačnosti koji se održavao 9. lipnja 2009. uedukacijsko-rehabilitacijskom kampu za slijepe u Premanturi održao jeizlaganje o standardima web pristupačnosti. G. Abou Zahra govori osmjernicama za izradu pristupačnih web sadržaja, legislativi i rezolucijamana europskoj i međunarodnoj razini, te web pristupačnosti kao ljudskompravu, a ne zahtjevu.
Objavljeno: 03.09.2009
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2009