Učitavanje video playera...
00:19:10
CUC 2010 - Vesna Tomić - On line pripreme za državnu maturu iz informatike
„Online pripreme za državnu maturu iz informatike“ je materijal namjenjen srednjoškolcima sa svrhom lakšeg pripremanja za ispit iz informatike na državnoj maturi. Materijali su integrirani u Moodle nastali su za potrebe učenika četvrtih razreda Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu. Uspješno su korišteni su za pripreme za ovogodišnji ispit iz informatike, a osim učenika đakovačke Gimnazije koristili su ih učenici u Osijeku i Zagrebu. Također se koriste u redovnoj nastavi prvih razreda kao dodatak udžbeniku.
Objavljeno: 17.11.2010
Unutar kategorije: CARNET