Učitavanje video playera...
00:13:58
Postoci - 04a - račun napamet
U ovoj lekciji i dalje rješavamo zadatke napamet. Ovdje odnos među veličinama pokušavamo IZRAZITI POMOĆU POSTOTKA. Zadaci:1. Koliki postotak od Vladine plaće čini Anina plaća ako je:a) Anina plaća jednaka Vladinoj,b) Anina plaća na pola manja od Vladine,c) Anina plaća dva puta veća od Vladine,d) Anina plaća 3.000 kn, a Vladina 6.000 kn,...2. U nekom laboratoriju vršili su pokuse nad miševima. Koliki je postotak bijelih miševa ako:a) ukupno je 100 miševa, a 7 je bijelih,b) od 200 miševa 18 je bijelih,c) od 50 miševa 6 je bijelih,...Tu su i zadaci za vježbu.Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 26.11.2012
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek