Učitavanje video playera...
00:05:25
Postotak i decimalni broj - da li kod pretvaranja množimo ili dijelimo sa 100?
Učenici obično zapamte da kod pretvaranja postotka u decimalni broj ili množimo ili dijelimo sa 100 (dakle, točka ide ili udesno ili ulijevo za dva mjesta), no nisu sigurni koje od toga treba napraviti. Isti im je problem i kod pretvaranja u suprotnom smjeru, iz decimalnog broja u postotak. Kako zapamtiti u kojem se slučaju množi, a u kojem dijeli? Kad točka ide udesno a kad ulijevo? Savjete potražite u ovoj lekciji - objašnjena su dva načina kako si pomoći... Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .
Objavljeno: 29.05.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek