Učitavanje video playera...
00:16:55
Kvadrat umnoška i umnožak kvadrata
U ovoj lekciji pojašnjavamo što je kvadrat umnoška, a što umnožak kvadrata, te istražujemo jesu li oni jednaki. Iznosimo i dokaz da jesu. Pokazujemo gdje se sve primjenjuje ta jednakost.Rješavamo zadatke:1. Kvadriraj:a) (4x)^2,b) (-8ay)^2,c) (17abc) ^2,2. Izračunaj:(21/59) ^2 * (118/27) ^2,3. Gdje se u računu 700^2 skriva primjena jednakosti kvadrata umnoška i umnoška kvadrata?Tu su i zadaci za vježbu. Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:množenje, kvadriranje,kvadrat umnoška, umnožak kvadrata,jednakost,jednakost kvadrata umnoška i umnoška kvadrata,kvadrat umnoška jednak je umnošku kvadrata,dokaz, dokaz jednakosti,primjer jednakosti,algebarski izrazi,sređivanje algebarskih izraza, kvadriranje zagrade, kvadriranje zagrade u kojoj je množenje,kvadriranje i množenje se dobro slažu
Objavljeno: 01.10.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek