Učitavanje video playera...
00:19:13
Zadaci s više računskih operacija (cijeli brojevi)
U ovoj lekciji rješavamo zadatke u kojima imamo više računskih operacija. Kao i uvijek do sad, prednost imaju množenje i dijeljenje, a nakon njih računamo zbrajanje i oduzimanje.Uočavamo da se u ovim zadacima pojavljuju i zagrade koje su tu da bi razdvojile računsku operaciju od predznaka, dakle, koje sadrže samo jedan broj, te u njima nemamo što računati, a to mnoge učenike zbunjuju jer su navikli da, kad imamo zagrade, prvo računamo upravo njih.Uočavamo i da ovakve zadatke možemo riješiti na više načina, no svi (točni) načini vode do istog rješenja.Rješavamo zadatke:a)  6 - 5 * ( - 8 ),b)  6 * ( - 5 ) - 7 - 48 : ( - 8 ) - ( - 18 ) : ( - 3 ),c)  - ( + 28 ) : ( + 7 ) - ( - 1 ) - ( - 35 ) : ( - 5 ),... Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 05.06.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek