Učitavanje video playera...
00:02:07
Konstruiranje okomica (pomoću ravnala i šestara)
Jeste li znali da okomice možemo nacrtati i bez trokuta, koristeći samo ravnalo i šestar? U tom slučaju kažemo da ih KONSTRUIRAMO.Kako to napraviti, pogledajte u ovom videu.1. dio videa:Za zadani pravac a i točku T na njemu, konstruiramo pravac b koji je okomit na pravac a i prolazi kroz točku T.2. dio:Za zadani pravac c i točku T koja je izvan njega, konstruiramo pravac d koji je okomit na pravac c i prolazi točkom T.Naravno, ovo ne spada u redovno gradivo školske matematike.Napomena: Prikazani način nije jedini mogući način konstrukcije okomica.Konstrukcija okomica na papiru.Video bez riječi.Music by longzijun, http://longzijun.wordpress.com .Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 21.05.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek