Učitavanje video playera...
00:23:23
Razlomkom izrazimo dio skupine
U ovoj lekciji rješavamo sljedeće zadatke:1. U razredu je 15 učenika. Od toga je 8 dječaka. Koji dio tog razreda čine dječaci, a koji djevojčice?2. U bombonijeri je bilo 18 bombona. Jura ih je pojeo 7. Koji dio bombonijere je Jura pojeo, a koji je preostao?3. Dopuni:a) Ako je u buketu 9 cvjetova, a među njima 4 crvena cvijeta, koji dio buketa čine crveni cvjetovi?b) Ivan je pojeo 7 jagoda s hrpe na kojoj je ukupno bilo 10 jagoda. Koji dio hrpe je on pojeo?c) Na hrpi je bilo 5 žutih, 4 plava i 3 zelena balona. Koji dio hrpe čine žuti, koji plavi, a koji zeleni baloni?d) U školu idemo 5 dana u tjednu. Koji dio tjedna čine radni dani?e) 5 dana =         tjedna,f) 3 h =         dana,g) 11 min. =         h,h) 17 cm =         m,i) 29 cm2 =         m2,j) 15 dana =         mjeseci,...Tu su i zadaci za vježbu.Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:razlomak, razlomci, dio skupine,izrazi razlomkom,izrazimo razlomkom,izražavanje pomoću razlomka,pretvaranje mjernih jedinica - razlomci,iz manje u veću mjernu jedinicu
Objavljeno: 26.02.2015
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek