Učitavanje video playera...
00:27:10
Zadaci sa zagradama - 2. dio (cijeli brojevi)
U prošloj smo lekciji rješavali zadatke sa zagradama, ali s tim da smo unutar zagrada imali samo jednu računsku operaciju. U ovoj lekciji rješavamo zadatke u kojima unutar zagrada imamo više računskih operacija, a ujedno u ovoj lekciji imamo i zagrade unutar zagrada. Tu se pojavljuju sve tri vrste zagrada: okrugle, uglate i vitičaste.Rješavamo zadatke:a)  3 * ( 30 - 4 * 9 ),b)  ( - 15 - 3 * ( - 9 ) ) + ( - 10 ),c)  - [ 40 : ( - 5 ) - 6 * ( - 7 ) ] : ( - 2 ),d)  - 11 + [ - ( - 4 ) * 9 + ( - 60 ) ] : ( - 20 + 12 ),e)  - 7 * [ 20 - ( - 40 - 8 ) _ ( - 24 : 4 ) ] * ( - 2),f)  { - 3 - [ - 7 * ( - 4 + 6 ) ] * ( - 1 ) } * ( - 100 : 20 ),... Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 05.06.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek