Učitavanje video playera...
00:09:51
Dijeljenje potencija jednakih eksponenata
U ovoj lekciji učimo kako dijelimo potencije jednakih eksponenata, tj. kako količnik potencija jednakih eksponenata napisati u obliku (jedne) potencije. Rješavamo zadatke:1. Napiši u obliku potencije:8^3 : 2^3,2. Izračunaj:a) 54^6 : 27^6,b) 28^4 : 7^4,c) 370^8 : 37^8,...Napomena:Prema Nastavnom planu i programu (NPiP iz 2006. g.), u osnovnoj se školi više ne rade potencije općenito, već samo potencije broja 10 i računi s njima. Pri tom u NPiP-u ne piše jasno na koje se račune točno misli, a u različitim udžbenicima naići ćemo na različite tipove zadataka/računa.Stoga je teško ovaj dio odraditi u skladu s Programom, kad Program nije jasan, vremena u nastavi za napraviti sve nema dovoljno (ujedno se postavlja i pitanje što je to „sve"), a većinu računa niti nema smisla raditi tako istrgnuto od ostalih potencija. U ovim filmovima pokušala sam što cjelovitije pojasniti potencije (šire od NPiP-a), a ujedno i skrenuti pažnju na dijelove koji se odnose na potencije broja 10 (da obuhvatim što propisuje NPiP, iako mi tako istrgnuto nema smisla).Vi si uzmite što Vam treba.Citat iz NPiP-a:"Potencije s bazom 10Ključni pojmovi: potencija, baza potencije, eksponent potencije, potenciranje.Obrazovna postignuća: potencirati broj 10 prirodnim eksponentom; potencirati broj 10 cjelobrojnim eksponentom; računati s potencijama s bazom 10. "To je sve što o potencijama u NPIP-u piše. Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:dijeljenje potencija jednakih eksponenata,količnik potencija jednakih eksponenata,baze podijeli, eksponent prepiši,8. razred.
Objavljeno: 04.11.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek