Učitavanje video playera...
00:17:55
Zadaci sa zagradama - 1. dio (cijeli brojevi)
U prošloj smo lekciji rješavali zadatke u kojima smo imali više računskih operacija.U ovoj lekciji rješavamo zadatke sa zagradama, ali s tim da unutar zagrada imamo samo jednu računsku operaciju. U idućoj lekciji rješavat ćemo zadatke u kojima unutar zagrade imamo više računskih operacija, a ujedno ćemo u toj lekciji imati i zagrade unutar zagrada.Rješavamo zadatke:a)  ( 14 - 15 ) * ( - 7 ),b)  - 9 * ( - 40 : 5 ),c)  - ( - 4 * 9 ) - ( - 4 + 9 ),d)  8 - ( 9 - 11 ) * ( - 7 - 4 ),e)  4 * ( - 36 : 6 ) - ( - 3 ) + ( - 4 + 92 ) : ( - 8 ),f)  - ( - 4 * 200 ) - ( + 700 ) - ( - 56 : 7 ) * ( - 2 * 50 ),... Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 05.06.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek