Učitavanje video playera...
00:16:34
Zadaci s više računskih operacija (uključujući kvadriranje)
U ovoj lekciji rješavamo zadatke s više računskih operacija, uključujući i kvadriranje. Redoslijed izvođenja operacija:1. kvadriranje,2. množenje i dijeljenje,3. zbrajanje i oduzimanje.U ovoj lekciji rješavamo zadatke bez zagrada, a u sljedećoj sa zagradama.Rješavamo zadatke:a) 8 - 2 * 5^2 - (-4)^2 + (-3)^2 ,b) - (-6)^2 : 2^2 - (-7) + (-5) ^2 * (-2),c) 7/3 - 1/2 * (-2/3) ^2 - (-1/3) ^2 + 1,d) 2^2/5 - (-21/5^2) - (-4/5) ^2 ,e) 1.7^2 - 3 * (-1.2) + (-0.3) ^2 * (-2) ^2,f) - (-12) ^2 + 11^2 + (-3) ^2 - (+4) ^2,g) 13V : 13 - 4^2 - (-27) : (-3) ^2 ,h) 3^2/(-7) - (-4^2)/7 - (-3/7) ^2 * (-7)/3^2 ,i) -1.6^2 - 0.18^2 * (-10) ^2 Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:kvadriranje, kvadrirati, kvadrati, kvadrat,redoslijed računskih operacija,zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, kvadriranje,zadaci bez zagradacijeli brojevi, razlomci, decimalni brojevi
Objavljeno: 24.09.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek