Učitavanje video playera...
00:11:39
Transformacije formula - 2b - primjena - formule s množenjem i razlomcima (dijeljenjem)
U prošloj smo lekciji pojasnili kako transformiramo formule u kojima imamo množenja i razlomke (dijeljenja). U ovoj lekciji to primjenjujemo, dakle rješavamo računske zadatke (iz matematike i fizike) u kojima trebamo transformirati takve formule.Rješavamo zadatke:1. a) Izračunaj silu F ako je tlak p=120Pa i površina A=0.5m2 . Vrijedi formula p=F/A.    b) Izračunaj površinu A ako je tlak p=20Pa i sila F=3N. Vrijedi formula p=F/A.2. Izračunaj visinu trokuta čija je površina 7.5cm2, a stranica 9 cm.3. Vrijedi a=v/t. (a je akceleracija, v brzina, t vrijeme)    a) Izračunaj v ako je a=7.5m/s2 i t=9s.    b) Izračunaj t ako je a=4m/s2 i v=37m/s.4. Površina pravokutnog trokuta je 28cm2, a jedna kateta mu je duga 4cm. Izračunaj duljinu druge katete. Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 29.05.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek