Učitavanje video playera...
00:20:16
Množenje decimalnih brojeva
U ovoj lekciji pojašnjavamo kako množimo decimalni broj decimalnim brojem, a ujedno i kako ga množimo prirodnim brojem. Ističemo neka svojstva množenja: - množenjem nekog broja s nulom dobivamo nulu, - množenjem nekog broja s 1 dobivamo isti taj broj, - množenjem nekog broja s brojem manjim od 1 dobivamo manji broj, - i dalje vrijedi komutativnost množenja (faktorima možemo zamijeniti mjesta, a umnožak se neće promijeniti),- s dekadskim jedinicama možemo množiti i na način prikazan u ovoj lekciji, ali i pomicanjem decimalne točke - oba postupka vode do istog rješenja.Rješavamo zadatke:a) 64.7 * 9.8,b) 5.04 * 307,c) 1.57 * 0.3008,d) 360.9 * 200,e) 2.9 * 0.0003,f) 3.28 * 10,g) 4 * 5.72,... Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 04.06.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek