Učitavanje video playera...
00:21:41
Potencije – osnove
Sadržaj lekcije:1. Potencije općenito (s pozitivnim eksponentom),2. Nula u eksponentu ("nešto na nultu"),3. Potencija negativnog broja,4. Potencija razlomka,5. Nazivi: baza (osnovica), eksponent, potencija,6. Potencija s negativnim eksponentom,7. Zadaci za vježbu,8. Pojašnjenje definicija potencija s eksponentom nula i s negativnim eksponentom.U uvodnom dijelu lekcije pojašnjavamo što znači potencirati neki broj, koji zapis koristimo, kako ga čitamo itd. Uočavamo i da kvadriranje spada u potenciranje, te da je svejedno hoćemo li reći "na kvadrat" ili "na drugu", smisao (i rezultat) je isti.  Rješavamo zadatke:2^4, 5^3, 8^2, 5^1, 5^0, (-3) ^4, -3^4, (2/3) ^3, (3/2)^(-4), (7/6)^(-2), 2^(-3), 6^(-1), (13/5)^(-1),a tu su i zadaci za vježbu. Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:potencija, potencije, potencirati,na prvu, na drugu, na treću,na nultu,na minus prvu, na minus drugu,osnovica, baza, eksponent,recipročna vrijednost,8. razred.
Objavljeno: 10.10.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek