Učitavanje video playera...
00:19:44
Transformacije formula NAPAMET - 1. dio
Ovo je prvi u seriji od nekoliko videa u kojima pojašnjavamo transformacije formula NAPAMET. Prije nego krenete na ovo gradivo, trebate dobro vladati sa transformacijama formula PISMENIM putem. Ako time ne vladate, pogledajte  lekcije iz tog gradiva.U ovoj lekciji pojašnjavat ćemo kako iz jednakosti a/b = c/d izvesti formule za a, b, c i d. U drugoj i trećoj lekciji također ćemo se zadržati na jednakostima/formulama u kojima nema zbrajanja ni oduzimanja, a u četvrtoj lekciji krećemo i na formule sa zbrajanjem/oduzimanjem.Ugodnu zabavu! :-)Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:transformacija formula,izvođenje formula,izvođenje formule,kako iz jedne formule izvesti drugu,prebacivanje s jedne strane na drugu,selimo po dijagonali,jednakosti i formule
Objavljeno: 29.01.2014
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek