Učitavanje video playera...
00:47:55
Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za nastavnike informatike Bjelovarsko-bilogorske županije onovom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske ikomunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatskijezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest igeografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnimmaterijalima za svaki od osam navedenih predmeta od 5. do 8. razreda te opriručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnihmaterijala u nastavu. 
Objavljeno: 13.01.2015
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Webinari