Učitavanje video playera...
00:10:05
Uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika
U ovoj lekciji uspoređujemo:- razlomke jednakih nazivnika,- mješovite brojeve koji imaju jednake cijele dijelove i jednake nazivnike,- mješovite brojeve koji imaju različite cijele dijelove.Rješavamo zadatke:1. Usporedi brojeve:a) 8/5   11/5b)  13/20   11/20c)  101/90   83/90,d)   6 3/5    6 1/5e)   4 1/8   4 7/8f)   3/10   7/10g)   2 7/10   4 1/5h)   6 1/9   7i)   8 1/5   8j)   6 3/7    6 5/72. Luka i Sven jeli su pizze. Koji je od njih više pojeo ako:a) Luka je pojeo 4/9, a Sven 3/9 pizze,b) Luka je pojeo 1 1/3, a Sven dvije pizze,b) Luka je pojeo 1 1/2, a Sven jednu pizzu?Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:uspoređivanje razlomaka,usporedimo razlomke,kako uspoređujemo razlomke,jednakih nazivnika,usporedimo brojenke, pravila za uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika,uspoređivanje mješovitih brojeva,mješoviti brojevi s jednakim cijelim dijelom i jednakim nazivnikom,manje, veće, jednako
Objavljeno: 25.02.2015
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek