Učitavanje video playera...
00:27:03
Virtualizacijski softver otvorenog koda u nastavi
Na području informacijsko komunikacijskih tehnologija, pojam “virtualizacija” je uveden 1960. godine u firmi IBM. Označava apstraktne, prividne, neopipljive i teže predstavljive računalne resurse. Radi se o nadomještanju prave sklopovske i programske opreme s virtualnom (softverom). Odnosi se na virtualna računala, memorije, mreže, pogone, aplikacije, operacijske sisteme, direktorije, radne površine, tipkovnice, printere itd. . Virtualizacija se može odvijati na nivou hardvera, operacijskog sistema ili korisničkih programa. Korisnik danas sve češće radi s takvim virtualnim sistemima, posebno na internetu, gdje se nudi nova usluga računalstva u oblaku – “tamo negdje” (engl. Cloud Computing). Rad u virtualnom svijetu nudi niz prednosti, ali i pokoju manu. Programska oprema koja omogućava prividnost resursa, postaje sve više otvorena i besplatna. Za potrebe nastave u osnovnim, srednjim školama i fakultetima je izrađeno mnogo programa, koje ću objasniti i prezentirati na predavanju DORS/CLUC 2017
Objavljeno: 19.06.2017
Unutar kategorije: Ostalo