Učitavanje video playera...
00:19:58
CUC2018 - Škola u bolnici
CUC2018 - Mreža ideja Škola u bolnici - Kristina Lozančić, Aneta Jozić Bolčević; OŠ Ivana Gorana Kovačića, Zagreb Našim radom prezentirat ćemo model nastavnog procesa koji se odvija izvan školske učionice, u bolnici. Posebnost rada s kombiniranom grupom uključuje inovativnost, fleksibilnost, kreativnost, integrirane nastavne sadržaje, inovacije i događanja koje moramo osmisliti kako bi djeca bila zainteresirana. S učenicima se radi prvo individualno kako bi mogli sudjelovati u suradničkom modelu učenja. Model suradničkog i vršnjačkog učenja ima emotivni, socijalni i intelektualni utjecaj na razvoj djece. Spajamo učenike u grupe koje nisu iste kronološke dobi. Takvo učenje je interakcijsko, iskustveno, timsko, akcijsko. Učenici u procesu školovanja trebaju steći niz socijalnih vještina (međusobna tolerancija, dogovaranje, podjela zadataka, uvažavanje medusobnih razlika, medusobno pomaganje). Za uspješnu aktivnost grupe je bitna kohezija kojom postižemo afirmaciju svakog člana i razvoj zajedništva. Ključni element našeg nastavnog rada je konstruktivistička metoda učenja: 1. učenik potaknut postavljenim zadatcima koristi postojeće znanje i iskustvo koje povezuje s novim; 2. subkonstrukcija – učenik razmjenjuje spoznaje s učenicima; 3. instrukcija – učenici prikazuju rezultate ostalim učenicicma. Imperativ našeg učenja je aktiviranje svih učenika. U radu koristimo grupnu slagalicu Jingsaw classroom koja obuhvaća suradničko učenje, metodu pilice (nastavne teme se dijele kako bi učenici lakše naučili). Projektom "Djeca za djecu" pomažemo bolesnoj djeci u materijalnom smislu. Kvalitetna i konstruktivna suradnja sa zdravstvenim osobljem i roditeljima je neophodna. Ponašanje ne treba mijenjati zbog bolesti jer djeca imaju „snažne antenice“ pomoću kojih osjete naše emocionalno stanje. Učitelja u bolnici trebaju učenici, roditelji te zdravstveno osoblje. Samopouzdanje i humor učitelja kao moderatora nastavnog rada i osmišljenog kreiranja slobodnog vremena učenika je neprocjenjiva.
Objavljeno: 11.12.2018
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2018