Učitavanje video playera...
00:20:04
CUC2018 - Kad slike ožive
CUC2018 - Mreža ideja Kad slike ožive - Mihaela Kelava; Gimnazija Bjelovar Kako od mladih ljudi učiniti stvaratelje digitalnih radova? Kako okrenuti trend "biti korisnik" u "biti autor" digitalnih sadržaja? Isključivo i jedino povećanjem motivacije i poticanjem interesa za stvaranje, uklanjanjem stavova "to je preteško za mene" i "ja se u to ništa ne razumijem" a kroz uključivanje učenika u multimedijske projekte. Primjer projekta koji kod učenika upravo budi taj poriv je tema ovog izlaganja: Izrada interaktivne brošure s temama koje su učenicima zanimljive i bliske. Koristeći alat HP Reveal učenici mogu "oživjeti" svoj tekstualni dokument kroz uvećanu stvarnost a istovremeno usvojiti nekoliko ishoda učenja: aktivno sudjelovati u radu tima, koristiti različite digitalne alate i tehnologije (smartphone, HP Reveal studio i aplikacija, OpenShot video editor, PaintNet), izraditi i objaviti digitalni rad. Uz navedeno, rezultati rada mogu biti društveno relevantni proizvodi za lokalnu zajednicu jer će kroz primjer biti pokazano kako ih izraditi za ciljanu publiku, a prema uočenim potrebama.
Objavljeno: 11.12.2018
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2018