Učitavanje video playera...
00:25:12
CUC2019 - Europa bez granica uz Twine
CUC 2019 - Na granici mogućega

Europa bez granica uz Twine

Autori: Mirna Kovačić; Ivan Piskač

Kako su računalne igre postale neizostavan dio slobodnog vremena gotovo svakog učenika smatramo da je logično iskoristiti ogromni potencijal digitalnih igara u obrazovanju. Današnja djeca – digitalni urođenici, provode beskonačne sate igrajući igre na računalu: vode ratove, trijumfalno pobjeđuju na utrkama, kreatori su virtualnih svjetova ili kreativni pokretači trendova. Kako su za današnje učenike računalne igre prirodno okruženje kao takve su idealna platforma na kojoj će učenici biti aktivni, a pritom učiti obrazovne sadržaje. U izlaganju ćemo prezentirati Twine, alat za izradu interaktivne, nelinearne priče pomoću kojeg ćemo povesti naš Avatar na avanturističku misiju kroz Europu. Samostalno birajući put Avataru je cilj pronaći blago a na putu mu stoje brojni izazovi koji potiču na učenje o geografskim obilježjima, povijesti i kulturi odabranih država. Aktivnošću se promiče gamifikacija nastavnog procesa u svrhu ponavljanja i usustavljivanja gradiva. Smatramo da će igra povećati motivaciju za učenjem te će se putem nje učenici usavršiti u nizu ključnih vještina, kreativnom rješavanju problema, suradnji i povezivanju informacija. Kako su za današnje učenike računalne igre prirodno okruženje kao takve su idealna platforma na kojoj će učenici biti aktivni, a pritom učiti obrazovne sadržaje.
Objavljeno: 01.12.2019
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: CUC 2019