Učitavanje video playera...
01:32:34
Mladen Vuković, Logika i računarstvo, 24.11.2020., peto predavanje
Snimka sadrži peto predavanja iz kolegija Matematička logika i računarstvo na doktorskom studiju matematike akademske godine 2020./21. U petom predavanju dokazani su Loewenheim-Skolemovi teoremi "na dolje" i "na gore", te je razmatrana metoda dijagrama.
Objavljeno: 16.12.2020
Unutar kategorije: Obrazovanje