Učitavanje video playera...
01:32:07
Mladen Vuković, Logika i računarstvo, 10.03.2021., petnaesto predavanje
Snimka sadrži petnaesto predavanje iz kolegija Matematička logika i računarstvo na doktorskom studiju matematike akademske godine 2020./21. U predavanju su definirani pojmovi potrebni za iskaz prvog Lindstremovog teorema, te je iskazan taj teorem.
Objavljeno: 10.03.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje