Učitavanje video playera...
01:26:26
Mladen Vuković, Logika i računarstvo, 7.4.2021., devetnaesto predavanje
Snimka sadrži devetnaesto predavanje iz kolegija Matematička logika i računarstvo na doktorskom studiju matematike akademske godine 2020./21. Dana je skica dokaza van Benthemovog teorema karakterizacije.
Objavljeno: 07.04.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje