Učitavanje video playera...
00:51:34
Mladen Vuković: Hindmanov teorem
Hindman je 1974. godine dokazao sljedeći teorem: ako je skup svih prirodnih brojeva obojan s n boja (n je proizvoljan prirodan broj), tada postoji beskonačan podskup B od N koji ima svojstvo da je skup svih konačnih suma od B obojan istom bojom. Nakon Hindmanovog dokaza dan je i dokaz korištenjem ultrafiltera i topoloških prostora. U seminaru će se prezentirati taj dokaz, te će se komentirati neka današnja istraživanja u vezi Hindmanovog teorema.
Objavljeno: 21.04.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: SLOM